AUTO-PIKO TRUCK PARTS

Náplne do automobilov

Obrázok
Popis
Obj. číslo
3705
Náplň do ostrekovačov zimná -20°C 5l
Náplň do ostrekovačov zimná -40°C 5l
Náplň do ostrekovačov letná 5l
Náplň do ostrekovačov letná –koncentrát
3705
2156
1978
3484
1630 Destilovaná voda 2l
Destilovaná voda 5l
Destilovaná voda 10l
1630
2114
2115
4841 Benzín technický 2l
Benzín technický 4,5l
Benzín technický 9l
4841
1820
1438
0354 Lieh denaturovaný 1l
0354
0149 ALYKOL sudový obyčajný
ALYKOL sudový „modrý“
ALYKOL „ružový“ 1 l
ALYKOL „ružový“ 5 l
0149
4652
5383
4517
Madit Oleje MADIT a MOL:
- M6AD, M7ADSIII, TIRMAN
- OHHM46, OTHP 32
- PP90, PP80
Mazacie tuky MADIT a MOL